Wie zijn wij?

Wie of wat is Actief Burgerschap?

Hoe is het begonnen?  

Actief Burgerschap HD is opgericht in 2011 na het grote IDOP-onderzoek. Uit dat onderzoek kwamen een aantal kernproblemen van Heeswijk-Dinther. Zoals het kale Plein 1969 met het leegstaande Ter Weer, de overlast van doorgaand (vracht)verkeer door Hoofdstraat en centrum, het ontbreken van betaalbare woningen voor o.a. onze eigen jeugd, en het ontbreken van passende huizen en voorzieningen voor ouderen.

Een vijftal HaDeejers, in samenspraak met Stg. Dorpsnieuws/d’n HaDeejer,  wilde de uitdaging aannemen om samen met de gemeente die problemen aan te pakken. Maar dan wel echt sámen, met inspraak van het dorp, via werkgroepen. Dat was de start. De afgelopen acht jaar hebben zo’n 100 HaDeejers korter of langer meegewerkt in één van onze werkgroepen! Plein 1969 zat hopeloos vast, daar hebben we jarenlang aan getrokken en diverse acties voor gevoerd. We hebben een “Dorpscontract” met de gemeente gesloten en samen ook echt uitgevoerd. Rodenburg is onder regie van Actief Burgerschap, zonder ‘dure projectontwikkelaars’ verdeeld en deels ook door ons zelf betaalbaar gebouwd en verhuurd. Het Plein wordt nu, eindelijk, per dag mooier. De plannen voor de nieuwe “Dorpsstraat” zijn veelbelovend. Om maar wat te noemen. Zie verder, onder de andere “knoppen” op de website www.actiefburgerschaphd.nl.  Maar Heeswijk-Dinther is nog steeds niet klaar, veel kan en moet nog beter. Kortom, het werk moet doorgaan…

Wat zijn we nú?

Door de gemeente worden wij gezien en gefinancierd als “dorpsraad”. We hebben dus geld voor koffie, onkosten en zo nog wat. Maar zelf zien we onze rol meer als actievoerder en plannenmaker. En als begeleider en organisator van werkgroepen. We zorgen in elke werkgroep voor verslagen en actielijsten. Vaak zijn we ook contactpersoon naar de gemeente. Soms zoeken we voor de werkgroep een deskundige, want kwaliteit is belangrijk. “We” zorgen ervoor dat we geen slechte of onhaalbare plannen maken. Maar het belangrijkste is, dat het niet gaat om de mening van de mensen van Actief Burgerschap maar om de mening, het belang, van de werkgroep, en uiteindelijk van het dorp. Elk belangrijk voorstel wordt, als het klaar is, in een grote openbare bijeenkomst voorgelegd aan “alle” mensen, die willen komen. Pas als die breed ja zeggen, kan het starten!  Van dat soort grote bijeenkomsten hebben we de afgelopen acht jaar al een tiental gehad met per keer gemiddeld meer dan 100 bezoekers.

Die werkgroepen, die zijn in onze organisatie het belangrijkste, die hebben altijd een doel of probleem (b.v. verkeer of Plein 1969). Alle HD-burgers kunnen zich aansluiten bij een werkgroep, maar als er erg veel aanmelders zijn, beslissen we in de werkgroep samen, wie er echt gaan meepraten. Met 20 mensen plannen maken gaat niet. Het gaat om het dorpsbelang, dus die werkgroep moet altijd zoveel mogelijk alle belangen vertegenwoordigen. En die werkgroepen beslissen zelf samen wat ze wel of niet willen of doen.

Dus we zijn een stel mensen die organiseren, helpen, werkgroepen ondersteunen, en soms praten of actievoeren bij de gemeente of andere organisaties. Met als doel om problemen in het dorp op te lossen of mooie kansen te benutten. En die soms ook gewoon meebouwen aan iets leuks, zoals kerstboomverbranding, de Nieuwjaarsbijeenkomst, of een kunstproject.

Op dit moment zijn er vier werkgroepen actief, Plein en centrum, Verkeer en renovatie traverse, Seniorenbelangen, en Bouwen en wonen. Die laatste “slaapt” nu als werkgroep omdat bouwen en verhuren op Rodenburg alle energie vraagt. Maar als er een ander probleem of project van dorpsbelang ontstaat, is er snel een werkgroep opgericht!

Actief Burgerschap HD werkt nu al bijna acht jaar met ongeveer hetzelfde bestuur.  Dat is genoeg, te lang al misschien. Maar stoppen en onze plannen, ervaring en contacten weggooien is erg jammer. Dat is óók niet in het belang van het dorp. We willen liever met een flinke groep nieuwe mensen en een paar oude, een nieuwe start maken. En liefst meteen een stap vooruit zetten…..  

Peer Verkuijlen, voorzitter a.i.
Antoon Verhaak, secretaris
Jo van Hemmen, penningmeester,
Jan van den Broek
N.B. De eerste vijf jaren was Gertjan Arts onze voorzitter.

Volg ons ook op Facebook, Instagram en Twitter: