Seniorenbelangen HD

Onlangs is een actieplan Burgerparticipatie Ouderenbeleid 2017-2021 gepubliceerd door het OOB en de gemeente, met een verslag van het seniorenwoonwensenonderzoek en met een groot aantal aanbevelingen.

Mede op basis daarvan hebben de beide KBO’s uit Heeswijk-Dinther gevraagd aan Actief Burgerschap om een werkgroep op te starten over een aantal knelpunten in het seniorenbeleid. De reden daarvoor is tweeledig: De behoefte aan ingrijpende maatregelen m.b.t. die knelpunten in HaDee is erg groot, én de wat activistische werkwijze van Actief Burgerschap sprak aan. Men wilde druk op de ketel omdat de urgentie zo groot is.

Hoe dan ook, wij zijn met een initiatiefgroep bij elkaar gekomen. Ons eerste besluit was om de belangrijkste speerpunten te benoemen en concrete actievoorstellen. En die naar u te sturen met het verzoek om in het verkiezingsprogramma aandacht en geld te reserveren voor deze belangrijke zorgpunten voor ouderen!

Senioren groeien snel in aantal, en genoemde maatregelen zijn nodig voor de leefbaarheid van oud en jong. Daarbij denken wij Heeswijk-Dinther massaal mee te krijgen voor de status van “dementievriendelijk dorp”!

Volg ons ook op Facebook, Instagram en Twitter: